Հեռուստանախագծեր

1. Ծրագրի սցենարի մշակում 
2. Նկարահանման ընթացքի կորդինացիա
3. Մասնակիցների կորդինացիա 
4. Ադմինիստրատիվ ծառայություններ
5. Տաղավարային նկարահանում
6. Մոնտաժ