Ֆիլմեր

1. Սցենարի մշակում 2.Կորպորատիվ ֆիլմերի նկարահանում
3. Անիմացիա/ 2D, 3D/
4. Ձայնային ձևավորում 
5. Մոնտաժ
6. Կորպորատիվ երաժշտության մշակում