Դիզայն

1.  Տարբերանշանի մշակում
2. Բրենդբուքի ստեղծում
3. Ռեբրենդինգ
4. Տպագիր նյութերի դիզայն `
-թռուցիկներ
-բուկլետներ
-գրքույկներ
-ծրարներ/թղթապանակներ 
-տոպրակներ
-քարտեր 
-հրավիրատոմսեր
-պաստառներ